IN MEMORY OF JO, THE MAN WHO SHOWED TRUE LOVE.

On this day,
I move my sight
To the paths of sunlight
That dance upon your skin.

They light the narrow way
Towards the place that you promised,
That universe where you are
Waiting for me.

On this day,
I set aside the times I missed
To carry you
Through the dark valley that you tread.

Instead,
I reminisce our splashing
On the shores of love,
In the pursuit of that idea we hoped to find in each other.

On this day,
I capture the warmth of the morning
Which are, no doubt, your arms
Keeping my corroding heart together.

It brings hope alive
In my heart, your souvenir,
An offering of your love
That knows neither death nor time.

On this day,
I unravel the garland
Of teardrops that flowed
With your demise.

Its absence is replaced
By a peaceful smile
That I crown upon your head
Like a halo to a saint.

When you left me once,
My soul was empty.
As you leave at last,
True love has found me.

—————————

This piece is translated from an original in Filipino

Ngayong Araw

Ngayong araw,
Binabaling ko ang aking paningin
sa mga pilapil ng sinag-araw
Na sumasayaw sa iyong katawan.

Sinisindihan nila ang makipot na daan
Patungo sa lugar na pinangako mo,
Sa lugar kung saan ka naroroon,
Hinihintay ako.

Ngayong araw,
Isinasantabi ko ang naudlot na pagkakataong,
Akayin ka,
Sa madilim na lambak na iyong tinahak.

Sa halip,
Sasariwain ko ang ating pagtatampisaw
Sa tabing-dagat ng pagmamahalan,
Sa kapwa paghabol sa hinagap na inasahang mahanap sa isa’t isa.

Ngayong araw,
Sinasambot ko ang init ng umaga
Na walang dudang mga bisig mong
Yumayapos sa nauupos kong puso.

Pinauusbong nito ang pag-asa
Sa aking puso, alaala mo,
Biyayang pinagkaloob ng pag-ibig mong
Walang pagpanaw o panahon.

Ngayong araw,
Tinatastas ko ang kuwintas ng
Mga butil ng luhang umagos
Sabay ng iyong pagkawala.

Hinahalinhinan ko ito ng
Isang payapang ngiti
Na ipinuputong ko sa iyong ulo
Gaya ng isang santo.

Noong una mo akong iniwan,
Nakaramdam ako ng kawalan.
Sa iyong muling paglisan,
Tunay na pag-ibig ang natagpuan.

Click!

Advertisements