Natupad lahat ng gusto mo.

Maraming salamat Jo.

Mahal kita palagi

GUSTO KONG MAGING…

ni Joren Reysoma

Gusto kong maging
Lapis sa pagitan ng yong mga daliri
Kapag sumusulat ka ng tula
Na puno ng dalamhati

Gusto kong maging
Tasa ng kapeng dumadampi
sa yong mga labi
O alak na gumuguhit
Sa yong lalamunan

Gusto kong maging
Paborito mong awitin
Kulay, laro, salita
at gawin

Gusto kong maging
Liwanag sa yong mga mata
kapag ikay tumatawa
At maging dahilan ng pagtibok ng yong puso

Nais kong maging
Lupa na iyong lalakaran
Hangin na iyong lalanghapin
Salitang iyong bibigkasin

Nais kong maging
Araw sa yong himpapawid
Buwan at bituin
Upang masundan ko ang yong bawat galaw

At kung ikay mahihiga
Gusto kong maging
malambot na kumot
Na ibabalot mo sa iyong katawan
Maging unan na iyong hahalikan

Ang huling bagay
na papasok sa yong isipan
Ang huling salita na
iyong bibitawan

Gusto kong maging
Tagahabi ng yong panaginip
Maging musa mo, maging kanta mo
Maging pangarap mo
Maging alaala mo

Gusto kong mabuhay
Sa loob ng yong isipan
At syang pupuno sa yong puso
Ng init at pagmamahal.

Advertisements