Ang FM ko aaay…
I     F      eeeeeeeeeM! 
 

Ocubaonapo!LahatpongCubaolapit-lapitnaposapinto.

Clink!
CROOOOOOOOO-SSSIIIIINGIBABAW,BONITULAYBACLARAAAAAAAN!
Osigemakikiusognalangposagitna-o
Waglangpongharanganangpinto.
Clink-clink-clink!

Araaa-haaaay o kay hapdi
Nitong pu-so koooooh!

BUDGE NOT HONOR KEEP TIKET 4 INSPECTION 

Oyungmgabagongsakayho-o
Hops—makikiraanlangpo
Usogusoglangpobossparamakadaan
 
E puno na kasi pasakay pa kayo nang pasakay!

Malaki aaaang
Pag-ibiiig
Na inalay ko sa’yo-hooooh
Bakiiit ngayong ako-hoooy
Iniwanan mowo-hu-hooh? 

Para…

Boss, para!

PUTANGINA PARA NGA E, BINGE!

Clink!
Itatabilangpomasyadokayongmainit-e.
E ANG LAYO NA E!
Mahuhulipotayodiyanboss
Hindinamankayoangmalilintikan…
Clink-clink-clink!  BLAG! BLAG! BLAG!
SANDALI LANG
DI PA NGA NAKAKABABA
NANANADYA KA BA?!
Kontingbilislangboss.
KONTING BILIS E SIKSIKAN TONG BUS NYO GAGO!
Sus!Angartenamannito.

ANO?!

PU TANGINAMO!

GAGO!

GAGOKARIN!

Clink-clink-clink! 

Ayokonanoh!
Ayoko naaang
Humaraaaaahaaaaayyy!

Who-hoooh!
Aaaahhhyoko-hu-hoooong

Humaraaaayyy…

Advertisements