Sa mga puwang sa pagitan ng bawat salita
At dito sa pagitan ng mga taludtod,
Sa siwang na ginuhitan ni Mesandel Virtusio Arguelles–
Kung saan tayo ay nag-aabang.

Dito ang ating mundo,
Minamantsahan ng mga kuwit at tuldok-
Sa sandali ng pagtiyak kung hihinto
O dadaloy.

Mahihimlay tayo’t palilibutan ng mga
Mabulaklak na salita.
Tayo: sa tagnian ng bawat diwa,
May saysay man o wala.

Masasaksihan natin ang tagumpay o kasawian-
Ang singkupasyon ng pakikinig at pagsasalita-
Nang tahimik (gaya ng mga puwang sa pagitan),
Walang salita.

Advertisements